Πολιτική Ποιότητας και Επικοινωνίας

Πρωταρχικός στόχος είναι η επίτευξη έγκυρης και επιστημονικά τεκμηριωμένης διάγνωσης και η άρτια ενημέρωση του επισκέπτη σχετικά με το πρόβλημά του και τις θεραπευτικές του επιλογές, εναρμονισμένες με τις εκάστοτε τρέχουσες διεθνείς τάσεις στην Ορθοπαιδική και Τραυματολογία.

Επιπλέον δίνεται έμφαση στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις κάθε επισκέπτη έτσι ώστε το θεραπευτικό πλάνο να είναι εξατομικευμένο, δηλαδή να ανταποκρίνεται στον τρόπο ζωής του και να είναι πρωτίστως εφαρμόσιμο. Η πλήρης ενημέρωση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων κάθε δυνατής θεραπευτικής επιλογής είναι υποχρέωση του ιατρού. Η τελική επιλογή όμως αφήνεται πάντα στον επισκέπτη, ο οποίος με τη δύναμη της πλήρους ενημέρωσης που του έχει δοθεί, θα αποφασίσει αν θα εμπιστευθεί τον ιατρό και αν θα ακολουθήσει τις προτάσεις του.

Τέλος όπως η υγεία μας είναι μια κατάσταση δυναμική και μεταβαλλόμενη, έτσι και η σχέση ιατρού-πάσχοντος οφείλει να είναι δυναμική και συνεχής και όχι να περιορίζεται στο χρόνο των επισκέψεων στo ιατρείο. Η τηλεφωνική επικοινωνία ιατρού-πάσχοντα με πρωτοβουλία του πάσχοντα είναι απαραίτητη προϋπόθεση εποπτείας της εξέλιξης μιας πάθησης και της εκάστοτε θεραπευτικής επιλογής, η οποία πρέπει να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την επιθυμητή ή μη πορεία των συμπτωμάτων.

Η ενημέρωση του ασθενή σχετικά με το κόστος κάθε πράξης στο ιατρείο είναι επιβεβλημένο να γίνεται προκαταβολικά και με σαφήνεια.